6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 24. Maddesi “(Değişik: 2/1/2014-6514/36 md.)

İlaçların internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortamda satışı yapılamaz. Eczacılar ve eczaneler adına internet sitesi açılamaz.